Ga naar zoekveld

Veilig in Jezus' Armen

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart daar, in Zijn erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vree ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus' armen, vielig aan Jezus' hart. daar, in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Jezus, mijn dierb're toevlucht, U stierf voor mij. Dat op die Rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij. Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt en 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet. Veilig in Jezus' armen, vielig aan Jezus' hart. daar, in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.