Ga naar zoekveld

Veilig in uw nabijheid

Dank U voor uw ontfermende liefde, onpeilbaar in de hoogte en diepte. In al mijn vreugde en in alle pijn wilt U met mij zijn. Veilig in uw nabijheid, veilig ben ik bij U. Veilig in stormen en verdriet; beveiligd ieder uur. Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren ontfermt U zich ook over mijn leven; U houdt mij vast in al de strijd, tot in eeuwigheid! Veilig in uw nabijheid, veilig ben ik bij U. Veilig in stormen en verdriet; beveiligd ieder uur. Wanneer het donker is in het leven, weet ik mij door Uzelf omgeven. Zoals de schaduw aan mijn zij, bent U dicht bij mij. Veilig in uw nabijheid, veilig ben ik bij U. Veilig in stormen en verdriet; beveiligd ieder uur.