Ga naar zoekveld

Veilig in uw nabijheid

Dank U voor uw ontfermende liefde, onpeilbaar in de hoogte en diepte, in al mijn vreugde, in alle pijn, wilt U met mij zijn. Veilig in uw nabijheid, veilig ben ik bij U. Veilig in stormen en verdriet, beveiligd ieder uur. Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren, ontfermt U zich ook over mijn leven. U houdt mij vast al in de strijd, tot in eeuwigheid. Veilig in uw nabijheid, veilig ben ik bij U. Veilig in stormen en verdriet, beveiligd ieder uur. Veilig in stormen en verdriet, beveiligd ieder uur.