Ga naar zoekveld

Veilig rustend - o hart vol zorg

Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. O, hart vol zorg, wat drukt je neer? Is het de last die je opneemt telkens weer? Geef hem je lasten, want Hij is trouw. Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou. Jezus zelf, Hij zorgt voor jou. Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou. Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw; en geloof in zijn liefde ook voor jou. En ik prijs de grote naam van Jezus. Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog. Prijs de Rots van mijn verlossing; Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand. O hart vol angst, wat buigt je neer? Bedenk in tijd van beproeving des te meer: Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw; Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou. Jezus zelf, Hij zorgt voor jou. Er is geen last te zwaar die Hij niet dragen zou. Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw. En geloof in zijn liefde, ook voor jou. En ik prijs de grote naam van Jezus. Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog. Prijs de Rots van mijn verlossing; Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand. Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer. En ik prijs de grote naam van Jezus. Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog. Prijs de Rots van mijn verlossing; Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand, al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.