Ga naar zoekveld

Verborgen zegen

Wij vragen zegen en levenskracht, Voorspoed voor ons gezin, Bescherming voor de nacht. Wij vragen vrede, genezing, troost, Bidden dat Uw sterke hand de pijn verdrijft, verzacht. En al die tijd hoort U ons smeekgebed en in Uw liefde geeft U wat het beste is. Want wat als Uw zegen komt door regen En U ons heelt door tranen heen. Wat als die slapeloze nachten tonen, hoe dichtbij U bent Wat als moeite en strijd Uw verborgen zegen zijn. Wij vragen wijsheid: Heer, spreek tot ons. Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons. U bent toch liefde, U bent toch goed Zijn dan de beloften uit Uw Woord soms niet genoeg En al die tijd hoort U ons hulpgeroep en smeedt U een beproefd en diep geloof. Want wat als Uw zegen komt door regen En U ons heelt door tranen heen. Wat als die slapeloze nachten tonen, hoe dichtbij U bent Wat als moeite en strijd Uw verborgen zegen zijn. En als het donker het lijkt te winnen, worden wij eraan herinnerd, Wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis, nog ver van huis. Want wat als Uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen Wat als die slapeloze nachten tonen, hoe dichtbij U bent. Wat als ons onvervuld verlangen, Het verdriet dat ons verlamt, Wijst op een dorst die groter is, dan deze wereld lessen kan. Wat als moeite en strijd, regen en storm, verdriet en pijn, Uw verborgen zegen zijn.