Ga naar zoekveld

Vertrouwde woorden (Ancient Words)

Oude taal, lang bewaard voor ons leven op aard’, waar je ’t hart van God in hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Woord van leven - geeft kracht. Woord van hoop - biedt houvast. Waar wij dwalen, oost of west, woorden wijzen ons de weg. Woorden, tijdloos en echt, maken ons een ander mens. Zie ons hart, een hart dat hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Heilig woord van geloof ging van vader op zoon. Door het offer dat Hij bracht, houdt Christus’ woord voor altijd stand. Oude taal, lang bewaard voor ons leven op aard’, waar je ’t hart van God in hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Woorden, tijdloos en echt, maken ons een ander mens. Zie ons hart, een hart dat hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Woorden, tijdloos en echt, maken ons een ander mens. Zie ons hart, een hart dat hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Zie ons hart, een hart dat hoort. Geef die vertrouwde woorden door. Geef die vertrouwde woorden door.