Ga naar zoekveld

Volle verzeekring

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus' bloed. Voll' onderwerping, Zijn eigendom, in Hem te rusten, heerlijk genot! 't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; rijk in mijn Heiland, leven voor God. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Volle verlossing, gans vrij te zijn, 'k mag alles leggen in Zijne hand; 'k mag altijd wand'len aan Jezus' zij, 'k mag nu steeds leven voor mijnen God. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijnen Heiland; Jezus is mijn!