Ga naar zoekveld

Volle verzeekring

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus' bloed Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Volle verlossing, om vrij te zijn. ‘k Mag alles leggen in Zijne hand. Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar ’t vaderland. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Volle bewustheid, Hij leeft voor mij dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 'k Mag nu steeds leven voor mijne God Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!