Ga naar zoekveld

Voor hen die ons regeren

Voor hen die ons regeren de hoofden van het land bidden wij God de Here om ootmoed en verstand dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen die ons zijn aangezegd Wij bidden ook om vrede de aftocht van geweld Heer, dat wij niet vergeten hoe Gij de namen telt bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen de stemmen van het bloed O God, Gij moet regeren tegen het onverstand: wij dienen vele heren tot schade van het land Gij zijt genade, uw bevel doet leven en vergeven O God van Israël