Ga naar zoekveld

Voor uw liefde Jezus dank U wel

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam Voor uw woord van genade, dank U wel Voor uw woord van genade, dank U wel Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij. O, Heer, wij prijzen uw naam Maranatha, Heer Jezus, kom terug Maranatha, Heer Jezus, kom terug Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer O, Heer, wij prijzen uw naam