Ga naar zoekveld

Vreugde van mijn hart

Ziet U mijn rusteloze hart, dat naar U vraagt, op antwoord wacht. Luister o Heer, waar moet ik heen? Ik heb U nodig, U alleen. Geef mij het levend water, Heer. Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. Houd mij met beide handen vast en troost mijn rusteloze hart. Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn. U die mij naar het water leidt; een bron in de woestijn. Vrede vervult mijn hart, liefde stroomt bij mij binnen. Jezus, U bent mijn kracht o Heer, U, de vreugde van mijn hart. Water dat opwelt uit een bron; de plaats waar ik U tegenkom. Water dat sprankelt en dat leeft; het nieuwe leven door de Geest. Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn. U die mij naar het water leidt; een bron in de woestijn. Vrede vervult mijn hart, liefde stroomt bij mij binnen. Jezus, U bent mijn kracht o Heer, U, de vreugde van mijn hart. Vrede vervult mijn hart, liefde stroomt bij mij binnen. Jezus, U bent mijn kracht o Heer, U, de vreugde van mijn hart. Vrede vervult mijn hart, liefde stroomt bij mij binnen. Jezus, U bent mijn kracht o Heer, U, de vreugde van mijn hart.