Ga naar zoekveld

Vreugde Vreugde

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die ‘t heelal verheugde, Bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in ‘t duister, vindt het licht bij U alleen. Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht; daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht. Op een zee van licht en zangen voert Gij ons tot U omhoog. Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; doof niet voor uw licht ons oog. Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw naam verhogen, juichend voor uw aangezicht, want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht. Ieder wil Gij zijn een Vader, die in Jezus tot u vlucht.