Ga naar zoekveld

Vreugde, vreugde

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die ‘t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van `t onsterf’lijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn Amen, halleluja.