Ga naar zoekveld

Waardig is uw naam

Lam van God U die alle zonden van de wereld droeg U die ons met God de Vader heeft verzoend U bent waardig Lam van God Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald Met uw leven is de weg naar God gebaand U bent waardig Waardig is uw naam Waardig is uw naam Hemel en aarde zingen halleluja! Waardig is uw naam Waardig is uw naam Jezus U zij de glorie Lam van GodDat als het volmaakte offer werd geslacht Dat de wil van God de Vader heeft volbracht U bent waardig Lam van God Op de derde dag herrees U uit de dood Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond U bent waardig Waardig is uw naam Waardig is uw naam Hemel en aarde zingen halleluja Waardig is uw naam Waardig is uw naam Jezus U zij de glorie Met miljoenen om de troon Heffen wij dit loflied aan Glorie aan het Lam Glorie aan het lam Boven elke macht verhoogd Heer U draagt de hoogste naam Jezus Zoon van God Jezus Zoon van God