Ga naar zoekveld

Waardig, o waardig zijt Gij

Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer. Wij heffen onze stem tot U tot U vol aanbidding, dank en eer. Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer. Wij heffen onze stem tot U tot U vol aanbidding, dank en eer. O, halleluja, o, Lam op aard geslacht, wij heffen onze handen op, naar U die redding bracht, ja, tot U die redding bracht. Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer. Wij heffen onze stem tot U tot U vol aanbidding, dank en eer. Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer. Wij heffen onze stem tot U tot U vol aanbidding, dank en eer. O, halleluja, o, Lam op aard geslacht, wij heffen onze handen op, naar U die redding bracht, ja, tot U die redding bracht. Halleluja, o halleluja, brengt die Koning alle eer, U sterke Overwinnaar, die de satan hebt vermocht. Ja, wij prijzen U in eeuwigheid, in eeuwigheid, in eeuwigheid, in eeuwigheid.