Ga naar zoekveld

Want U bent Heer

Heer onze God Groot is uwe naam Overal bekend voor eeuwig Licht van het licht machtig en sterk schijn door ons bestaan voor eeuwig Want u bent Heer een loflied zingen wij Ja heel de schepping prijst uw liefde Want u bent Heer de stemmen zullen klinken En loven uw naam tot in eeuwigheid U houdt ons vast Laat nooit meer gaan wat uw hand begon, voor eeuwig Almachtig God, zend ons uw geest Die ons troost en sterkt, voor eeuwig Want u bent Heer een loflied zingen wij Ja heel de schepping prijst uw liefde Want u bent Heer de stemmen zullen klinken En loven uw naam tot in eeuwigheid Blijf met mij Heer als ’t zonlicht niet meer straalt Blijf met mij Heer als straks de avond daalt Als vrienden henen gaan in stormgetij Blijf gij ter hulp gereed O blijf met mij Want u bent Heer een loflied zingen wij Ja heel de schepping prijst uw liefde Want u bent Heer de stemmen zullen klinken En loven uw naam tot in eeuwigheid Want u bent Heer Want u bent Heer