Ga naar zoekveld

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig Hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet waarom. Een maal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen , als Gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uwe handen en geleidt mij als een kind. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand. Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.