Ga naar zoekveld

Wat God doet dat is welgedaan

Wat God doet, dat is wel gedaan, zijn wil is wijs en heilig. ‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij, ja hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.