Ga naar zoekveld

Wat vlied' of bezwijk'

Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot’. Moog ’t hart soms ook sidd’ren, in ’t heetst van de strijd, zijn liefd’ en ontferming vertroosten m’altijd. Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw. Ik zal hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: ‘Zijn goedheid is groot!’