Ga naar zoekveld

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken. Als al wat leeft, de natiën, de volken, zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God zijn tent zal opslaan bij de mensen, als volken niet gescheiden meer door grenzen, zich zullen scharen onder Christus' vlag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als heel de schepping zal gezuiverd wezen, als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God zijn volk mer heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!