Ga naar zoekveld

Wees genadig

De woorden die U sprak, Heer, ben ik al weer vergeten. Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd. Met een hart vol van twijfel volg ik aardse wijsheid, vergeef mij toch mijn ongeloof; hernieuw het vuur in mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld. Ik wandelde op wegen ver bij U vandaan. Nu keer ik terug en stort mij in uw armen van genade. Vergeef mij, Heer en help mij opnieuw uw weg te gaan. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Ik hunker naar uw liefde, barmhartig en genadig, als een stroom van vergeving die geen einde kent. Alles in mij buigt nu voor U, hier in uw nabijheid. Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij