Ga naar zoekveld

Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van Uw licht. Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. Hemelse Koning, die ’t kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van Uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.