Ga naar zoekveld

Wees stil

Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur