Ga naar zoekveld

Welk een omkeer heeft God

Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart; Er is vrede in mijn ziel, waar 'k zo lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart Sinds Jezus nu woont in mijn hart Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart. In de hoop op Zijn komst ligt mijn anker nu vast, sinds Jezus nu woont in mijn hart; En geen twijfel drukt langer mijn ziel als een last, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart Sinds Jezus nu woont in mijn hart Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart. 'k Ben verzekerd, aan 't eind wacht m' een kroon na de strijd, sinds Jezus nu woont in mijn hart; 'k Reis nu blij naar de Stad, die door God is bereid, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart Sinds Jezus nu woont in mijn hart Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart Sinds Jezus nu woont in mijn hart Sinds Jezus nu woont in mijn hart Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart