Ga naar zoekveld

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij 't al niet brengen, in 't gebed tot onze Heer. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg. Dierb're Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer, in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.