Ga naar zoekveld

Wie op Uw woord vertrouwt

Wie op uw Woord vertrouwt, o God, als schild tegen het kwaad, aanschouwt Uw liefde in het licht, dat hier te branden staat. Gij houdt Uw vleugels uitgebreid, als schuilplaats voor de nacht. Uw mantel van barmhartigheid, is ons een goede wacht. Zegen dit huis, waarin het licht, de duisternis weerspreekt. Waar dromen worden tot gebed, dat ooit Uw rijk aanbreekt. Waar Uw gemeente adem schept, zich aan de lofzang laaft, zij zingend van Uw geest geniet en zich reisvaardig maakt. Gezegend huis, dat op U bouwt en torent in de tijd, dat reikhalst naar de stad van goud, naar vrede wereldwijd. Godlof, in onze steenwoestijn, biedt Gij Uw looftocht aan. Roep ons tot pelgrims die van hier, gezegend verder gaan.