Ga naar zoekveld

Wie zich door God alleen laat leiden

Wie zich door God alleen laat leiden enkel van Hem zijn heil verwacht, weet hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt heeft nooit op zand zijn huis gebouwd Laat dan in stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt. Laat Gods genade u genoeg zijn, die voor u uit zijn sporen trekt. Hij is het zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet Zing maar en bid, en ga Gods wegen doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen. Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat