Ga naar zoekveld

Wie zich eens gaf aan Jezus

Wie zich eens gaf aan Jezus en vrede bij Hem vond, kan nooit Zijn stem negeren, hij gaat op pad terstond. Hij, Die de mensen diende, roept ons ook tot Zijn werk en wie Hem trouw wil volgen, is juist in zwakheid sterk. Wie zich eens gaf aan Jezus is aan Hem toegewijd. Hij wil niet werkloos toezien al kost het dikwijls strijd. Vrijblijvend Jezus volgen is blijven waar je bent. Gewillig Jezus dienen is gaan waar Hij je zendt. Wie zich eens gaf aan Jezus, wil zijn waar Hij ook is: in Gods gebroken wereld, waar het zo donker is. Laat daar je licht maar schijnen zo klinkt het in Zijn Woord. Getuig van hoop en leven en van de dag die gloort