Ga naar zoekveld

Wij danken U

Voor uw trouw o Heer, door alle jaren heen. Voor uw zegen elke dag, danken wij U. Voor uw liefde Heer, dwars door het donker heen. Voor uw Zoon die alles gaf, danken wij U. Wij danken U, o hoogste Heer, ons lieflied prijst uw naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer. Voor de mensen, Heer, trouw door de jaren heen, voor hun warmte elke dag, danken wij U. Voor dit samenzijn, bouwend op U alleen, voor het uitzicht naar die dag, danken wij U. Wij danken U, o hoogste Heer, ons lieflied prijst uw naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Wij danken U, o hoogste Heer, ons lieflied prijst uw naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer. Wij danken U, o hoogste Heer, ons lieflied prijst uw naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.