Ga naar zoekveld

Wij komen biddend voor U staan

Wij komen biddend voor U staan en roepen U eerbiedig aan, o God die leven zijt en licht, op U is onze hoop gericht. Vader die in de hemel zijt, Uw goedheid is van eeuwigheid, wees ons op aarde zeer nabij, in Uw ontferming schuilen wij. Heer Jezus, Gij weet hoe de haat , de liefde naar het leven staat, Gij kent het vallen van de nacht, Uw opstanding is onze kracht. Heilige Geest, wees zelf het lied, dat troost geeft in ons zielsverdriet, o licht dat in Uw hoge staat, de wereld ver te boven gaat.