Ga naar zoekveld

Wij moeten Gode zingen

Wij moeten Gode zingen Halleluja, om alle goede dingen Halleluja, al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, Gij zendt uw zegeningen Halleluja. Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, in schande en in schade is Hij nabij geweest, aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. Wij moeten Gode zingen Halleluja, de Heer van alle dingen die leeft in gloria, met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, wij moeten Gode zingen Halleluja.