Ga naar zoekveld

Wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem Wij gaan uw koning tegemoet o stad Jeruzalem Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem Wij loven U, Koning en Heer Koning en Heer, wij loven U Koning en Heer Al bent U nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein Wij weten dat het rijk begint waarvan u Heer zult zijn Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn Wij loven U, Koning en Heer met Koning en Heer, wij loven U Koning en Heer Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja halleluja Wij gaan op weg naar Bethlehem Daar ligt hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal Wij loven U, Koning en Heer Koning en Heer, wij loven U Koning Heer Heer Heer Koning en Heer Heer Heer Koning en Heer Koning en Heer