Ga naar zoekveld

Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon. U, mijn helper en beschermer, U, mijn herder en mijn vriend, uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw goedheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar U bent verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten, U die zocht tot U ons vond. En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon. U bent Jezus, de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond; zelfs het graf kon U niet houden, want U draagt de zegekroon. Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja! Jezus, Hij die overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!