Ga naar zoekveld

Zegen ons nu

Heer in de hemel, wij bidden U woon in ons hart en zegen ons nu. U zij de glorie, U alle eer, wees onze Trooster nu en immer meer! Gun ons, opdat wij met gezang U gunst bewijzen, levenslang. O, waarde Vader, wij vragen U: zegen ons nu, zegen ons nu. Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.