Ga naar zoekveld

Zie de mens

Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor hem, op die dag in Jeruzalem? Hier is Hij, uw koning zonder macht. Hij, die eens de storm tot stilte bracht. Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor hem, op die dag in Jeruzalem? Heer, vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart. Om met U te willen lijden, waar uw lijden ons diep verwart. Wie verstaat dit wonderlijk geheim? Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt, die voor ons, onze onschuld, pleit. Ieder die zijn handen in onschuld wast, heeft nog niet begrepen wie Jezus was. Ieder die zijn hart niet aan hem verliest, begrijpt Gods genade niet.