Ga naar zoekveld

Zie de stroom is Jezus' liefde

Zie de stroom van Jezus’ liefde, overstelpend als een vloed, toen de Mensenzoon ons vrijkocht met Zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van Zijn liefde, of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Aan het kruis werd Jezus’ offer tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van Gods goedheid stroomde Zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer. Bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer Wie kan zwijgen van Zijn liefde of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen Tot in alle eeuwigheid