Ga naar zoekveld

Zie de stroom van Jezus' liefde

Zie de stroom van Jezus’ liefde, overstelpend als een vloed, toen de mensenzoon ons vrijkocht, met Zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van Zijn liefde, of vergeten wat Hij deed. Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Aan het kruis werd Jezus offer, tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van God’s goedheid, stroomde Zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde, daalde uit de hemel neer. Bracht ons vrede met de vader, schonk de wereld leven weer. Het is uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen, waar Uw rechterstoel verrijst. Want mijn Rechter is mijn Redder, mijn Verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen: Jezus, mijn gerechtigheid. Wie kan zwijgen van Zijn liefde, of vergeten wat Hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid.