Ga naar zoekveld

Zie de zon zie de maan

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit, mensen ontelbaar overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam. Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam, Heer hoe heerlijk is Uw naam.