Ga naar zoekveld

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Zie, Ik maak alle dingen rein, vernieuwd zal heel de schepping zijn. Nooit heeft zij zo geblonken, in Christus is het reeds geschied, wat Hij volbracht, gaat nooit teniet, zelfs is de zee verdronken. Het Nieuw Jeruzalem daalt neer, als bruid getooid voor God, haar Heer. Hij zal haar tranen drogen. Geen dood, geen rouw volgt haar nog na. De Alfa en de Omega, elk moet zijn Naam verhogen.