Ga naar zoekveld

Zie ons wachten aan de stromen

Zie ons wachten aan de stromen aan de oever der rivier Straks zal onze Bootsman komen en wij varen af van hier Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar d' eeuwigheid Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt Door de kille, kille stromen gaan wij naar het Godspaleis 't Eng'lenlied klinkt uit de verte en verkwikt ons op de reis Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar d' eeuwigheid Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt Velen die wij hier beminden zijn ons reeds vooruitgegaan Straks, vereend met hen voor eeuwig zullen w'ook voor Jezus staan Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar d' eeuwigheid Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt