Ga naar zoekveld

Zie slechts op Hem

Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem. Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood dat toch nimmer het vuur in u doov’. Wat Hij zegt moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan, geen bezwaren, vertrouw en geloof. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem. O, hoe groot is ’t genot, als men wandelt met God, hier door ‘t leven gaat, eerlijk, oprecht. Als in droefheid of vreugd’ men in Hem zich verheugt en zijn al op ‘t altaar heeft gelegd. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.