Ga naar zoekveld

Ziet, al in de winterkou

Ziet, al in de winterkou kwam op aard', door Godd'lijk' trouw Teder Lam, onschuldig Kind dat de mensheid zo bemint Juich, o zaal'ge morgenstond Juich, die ons verlossing zond Zing door heel Jeruzalem 't Godd'lijk Kind in Bethlehem Middenin de donk're nacht werd het licht, als nooit gedacht Eng'len zongen: 'Vreed' op aard' Liefde Gods, ons zo verklaard Juich, o zaal'ge morgenstond Juich, die ons verlossing zond Zing door heel Jeruzalem 't Godd'lijk Kind in Bethlehem Leer ons, heilig Kind, te zijn zoals U, zo mild en rein Maak ons aan uw beeld gelijk Heer, zo koom' Uw vrederijk Juich, o zaal'ge morgenstond Juich, die ons verlossing zond Zing door heel Jeruzalem 't Godd'lijk Kind in Bethlehem