Ga naar zoekveld

Zing een nieuw lied - samenzangmedley

Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus’ kerk. God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om ons zelve gaan. De Heil’ge Geest geeft taal en teken Christus deelt al Zijn gaven uit. De Vader Zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit Uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer aan komende geslachten hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig thuis, vast als de hemel boven. Wij loven, Heer, de macht van Uw verheven hand, Uw uitgestrekte arm houdt al Uw werk in stand. Gij hebt Uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al Uw schreden Uw goedheid en Uw trouw, o Vorst van onze vrede. Heilig, heilig, heilig is onze God Heer God, U loven wij Heer, U belijden wij Vader in eeuwigheid zingt ’t gans heelal Uw naam Aarde en hemel Heer zingen Uwe naam ter eer heel Uw schepping door eeuwig met ‘t eng'lenkoor Heilig, heilig heilig is onze God de Heer Zebaoth Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Amen Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Amen Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer, o mijn ziel. De zon komt op, maakt de morgen wakker mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige naam, verheerlijk Zijn heilige naam, verheerlijk Zijn heilige naam.