Ga naar zoekveld

Zing van Zijn trouw

Zing van zijn trouw zo wonderbaar Zijn majesteit en macht Van zijn beloften eeuwig waar die zijn genade ons bracht ’t Genadewoord is vast en sterk als ’t scheppingswoord weleer De stem die schiep het ganse werk rijtje koor spreekt vrede van de Heer Nu juicht mijn zwakke hart in Hem ‘k Ben zeker van Zijn heil Een nieuwe schepping werkt Zijn stem Zijn liefde zonder peil