Ga naar zoekveld

Zingt een nieuw lied

Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid Hij heeft de hand, en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk. De Heil'ge Geest geeft taal en teken Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij, en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!