Ga naar zoekveld

Zingt volop Gods lof

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond. Verblijdt u in Hem, een lied in de mond. Gij engelen, machten. voor Zijn aangezicht. En zingt u te buiten, in ’t hemelse licht. Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor, stem in met het lied, dat daar wordt gehoord. Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem, die u leerde zingen, geef liefde uw stem. Zingt volop Gods lof, laat horen de klank, van snaren en fluit, betoon Hem uw dank, met al wat geluid geeft, sla aan het akkoord, van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort. Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij, mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij, tot leven geroepen, voor liefde bestemd, besteedt dan uw adem, aan zingen voor Hem. Amen, amen.