Ga naar zoekveld

Zoals ik ben

Zoals ik ben ‘k heb anders niet, dan ’t offer ook voor mij geschied en dat U zelf mij roepen liet, o Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben niet meer gewacht, of 'k iets vermag in eigen kracht, tot U die alles hebt volbracht. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben ofschoon altijd, in twijfel, in opstandigheid, van binnen vrees, van buiten strijd. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt U mij, verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij, daar ik op uw beloften pleit. O Lam van God, ik kom, ik kom.