Ga naar zoekveld

Zoek eerst het koninkrijk

Zoekt eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, hallelujah, hallelu, halleluja.