Ga naar zoekveld

Zonder grenzen is Uw liefde

Zonder grenzen is Uw liefde, Jezus, mijn getrouwe Heer. d’Adem van Uw trouwe liefde redt de wereld keer op keer. Ja, Uw liefde zal nooit wijken, stralend, reddend, warm en teer. Als het zonlicht zal ze prijken, als de Morgenster, o Heer Dank Heer, voor dit nieuwe leven, voor Uw liefde, eind’loos teer, voor Uw liefdeskus gegeven, mijn lied zijt Ge waard, mijn Heer. Ja, het zonlicht moge dalen, ‘t lichaam zelfs tot stof vergaan, eeuwig blijft Gods liefde stralen, nooit de zon meer ondergaan.