Ga naar zoekveld

Zonder Jezus

Zonder Jezus kan het geen kerst zijn; het Kind is het wonder, heilig en rein. Geen verzoening, geen hoop dan dóór Hem, Gods Zoon in een stal in Bethlehem. Zonder Jezus is er geen uitzicht, Hij brengt ons het Leven en hét Licht. Blijde boodschap die ons weer hoop brengt: Jezus geboren in Bethlehem. Zonder Jezus is kerstfeest niets waard, een Kind is geboren, vrede op aard’. Kom tot Jezus, vrede is ín Hem, kniel bij de kribbe van Bethlehem. Zonder Jezus geen halleluja, geen ere zij God, geen Golgotha. Zonder kerst geen Nieuw Jeruzalem, dank aan de Vader voor Bethlehem!